Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

De visie nota is er!

In de maand mei hebben we met verschillende welzijns- en zorgpartners 3 verdiepende sessies gehouden rond de thema’s toegankelijkheid, samenwerking en outreachend werken. Aan elk van deze sessies hebben heel wat enthousiaste partners deelgenomen. Daarnaast zijn we ook in gesprek gegaan met een aantal burgers rond de toegankelijkheid van het Welzijnshuis.

Met de input die we kregen uit de infosessies, de verdiepende sessies en de burgersessie werd een verrijkte visie uitgeschreven. Deze visienota werd goedgekeurd op het vast bureau van 13 juli 2021.

De verdere planning van het project ziet er als volgt uit (indicatieve raming):

  • Voeren van individuele gesprekken met geïnteresseerde partners over de wederzijdse verwachtingen en de noden (najaar 2021).
  • Aanbesteding voor het ontwerp van het Welzijnshuis (najaar 2021)
  • Goedkeuring van het ontwerp van het studiebureau door het college van burgemeester en schepenen (voorjaar 2022)
  • Opmaken van een bestek door het studiebureau en goedkeuring door de gemeenteraad (najaar 2022)
  • Aanstellen van een aannemer (najaar 2022)
  • Uitvoering van de werken (voorjaar 2023)
  • Oplevering (april 2023)

De volledige visienota kan je hier vinden.

Deel op facebook Deel op twitter