Partners werken mee aan de vorming van het Welzijnshuis!

Ondertussen (april 2021) is de ontwerpgroep al enkele keren samengekomen.

We hebben nu de doelstellingen helder gekregen en hebben een lijst samengesteld van alle partners die we bij dit project willen betrekken. Ook de rol die al deze partners kunnen opnemen bij de ontwikkeling van het Welzijnshuis, werd besproken. Bij partners denken we dan aan zowel interne partners (de gemeentelijke en OCMW diensten) en externe partners (de welzijns- en zorgpartners) als aan de potentiële gebruikers van het welzijnshuis.  

Lees hier verder over hoe de partners en burgers verder betrokken zullen worden.