Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

De visie nota is er!

22-07-2021

In de maand mei hebben we met verschillende welzijns- en zorgpartners 3 verdiepende sessies gehouden rond de thema’s toegankelijkheid, samenwerking en outreachend werken. Aan elk van deze sessies hebben heel wat enthousiaste partners deelgenomen. Daarnaast zijn we ook in gesprek gegaan met een aantal burgers rond de toegankelijkheid van het Welzijnshuis. Met de input die we kregen uit de infosessies, de verdiepende sessies en de burgersessie werd een verrijkte visie uitgeschreven. Deze visienota werd goedgekeurd op het vast bureau van 13 juli 2021. De verdere planning van het project ziet er als volgt uit (indicatieve raming): Voeren van individuele gesprekken met geïnteresseerde partners over de wederzijdse verwachtingen en de noden (najaar 2021). Aanbesteding voor het ontwerp van het Welzijnshuis (najaar 2021) Goedkeuring van het ontwerp van het studiebureau door het college van burgemeester en schepenen (voorjaar 2022) Opmaken van een bestek door het studiebureau en goedkeuring door de gemeenteraad (najaar 2022) Aanstellen van een aannemer (najaar 2022) Uitvoering van de werken (voorjaar 2023) Oplevering (april 2023) De volledige visienota kan je hier vinden.

Partners werken mee aan de vorming van het Welzijnshuis!

20-04-2021

Ondertussen (april 2021) is de ontwerpgroep al enkele keren samengekomen. We hebben nu de doelstellingen helder gekregen en hebben een lijst samengesteld van alle partners die we bij dit project willen betrekken. Ook de rol die al deze partners kunnen opnemen bij de ontwikkeling van het Welzijnshuis, werd besproken. Bij partners denken we dan aan zowel interne partners (de gemeentelijke en OCMW diensten) en externe partners (de welzijns- en zorgpartners) als aan de potentiële gebruikers van het welzijnshuis.   Lees hier verder over hoe de partners en burgers verder betrokken zullen worden.

Meer nieuws & activiteiten

Het Welzijnshuis

Heb jij nog een idee of wil je hier graag in de toekomst nog bij betrokken worden?

Mail ons!

Overijse Overlegt: Welzijnshuis

We leggen de basis voor een welzijnshuis op maat van alle Overijsenaren

Online infomoment

4 februari 2021

1e bijeenkomst van de ontwerpgroep

25 maart 2021

Bijeenkomsten interne en externe partners

april 2021

Verdiepingssessies partners en burgers

mei 2021

De visienota is er!

juli 2021