Groenrijk Overijse

Opwaardering Terlanen

1. Opwaardering van bronnen en poelen zoals voorgesteld in het rapport van het terreinbezoek, t.w. langs De Trapkes, het Blok, de Moskesstraat (met aandacht voor herwaardering van een trage weg gelegen in beschermd dorpszicht rond hof Ten Hove), en Oude Abstraat ter hoogte van Schaatbroekbos. 2. Afwerken van het Klein Terlanen en het Groot Terlanen Pad, wandellussen waarvoor twee belangrijke en mooi gelegen trage wegen (Vosseheide en Ettingen) opnieuw toegankelijk moeten worden gemaakt. 3. Kerkhof - verder bouwend op het zeer geslaagd initiatief van herbicide-vrij onderhoud - ontwikkelen als rustplaats in de breedste zin van het woord, met aandacht voor zelfredzaamheid van het dorp in onderhoud van de zerken en door opzoekingen en verhalen rond de overleden parochianen er als het ware 'levend' erfgoed voor dorp en gemeente van maken. Bij prioriteit nog proberen een of twee 'onbekende' Engelse soldaten te identificeren en families te contacteren in het kader van de herdenkingen van WOII