Groenrijk Overijse

Groenrijk Overijse: een gemeente vol waterrijke en groene plekken (RAMINA)

• Park Groothuis open stellen voor het publiek, dit is eigendom van de gemeente dus waarom blijft het afgesloten? • Meer bomenlanen in Overijse (meer groen, verkeersremmend, scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruiker). • De Ijse volledig open maken op het grondgebied van Overijse. • Illegale lozingen van afvalwater in de Ijse prioritair aanpakken. • Meer natuur en groen in Overijse = meer groenarbeiders nodig + opleidingen met focus op ecologisch groenbeheer. • Het perceel achter de centrale begraafplaats Hagaard (eigendom gemeente) bebossen met het oog op het inrichten van een bosbegraafplaats in de toekomst. • Begraafplaats Solheide inrichten als begraafplaatspark en de andere begraafplaatsen verder vergroenen. • Verwerving en openstellen van park Ternood.

Reacties