Overijse Erfgoed 2.0

Watermolenrad en Arthur Michielsplein Terlanen

4. In stand houden van de watermolenrad door er een demonstratieproject voor de opwekking van groene stroom van te maken (er is een onderneming die daarin is geïnteresseerd, alsook de renovatie van het kerkdak gebruiken als een enige gelegenheid voor maximale benutting voor de opwekking van zonne-energie. 5. Toegang tot de waardevolle dwarsschuur op het Arthur Michielsplein (nr 13) openwerken met de aanleg van een parkje. Eerstdaags komt het voorliggende pand te koop in 2 percelen, en er dienen inspanningen te worden gedaan om het kleine perceel gekneld tussen de schuur en de straat aan te kopen door/voor de gemeenschap van het dorp.

Reacties