Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ontdek het project rond het sportcentrum van de toekomst

Opzet

We gaan voor een sportcentrum van de toekomst in Overijse!

In het meerjarenplan is een project voorzien om een nieuw sportcentrum te realiseren.

Daarvoor willen we in het voorjaar van 2022 een behoeftebepaling opstarten. Om dat te kunnen doen willen we eerst bepalen welk proces we dienen te doorlopen om met de juiste stakeholders aan tafel te kunnen zitten. Tegen 2024 willen we namelijk een ontwerp klaar hebben van dit sportcentrum dat klopt met wat alle belanghebbenden binnen Overijse willen. We gaan daarvoor niet enkel in gesprek met sportverenigingen. Naast de klassieke doelgroepen (scholen en clubs) is er namelijk ook aandacht voor ongeorganiseerde sporters. Ook de functie als (sportieve) ontmoetingsplaats en de regionale functie in overleg met de buurgemeenten wordt bekeken.

Doelstelling

We streven dus naar een opmaak van een proces over hoe we de juiste mensen op het juiste moment kunnen betrekken om ons sportcentrum van de toekomst te gaan vormgeven. Tegen einde 2021 willen we de aanpak van dit proces indienen bij het bestuur ter goedkeuring.

Aanpak

De bedoeling is dus dat we einde dit jaar een procesaanpak kunnen voorleggen aan het bestuur.

Dit betekent dat we in dit document voorleggen welke belanghebbenden we willen betrekken bij het uittekenen van het nieuwe sportcentrum, en hoe we dit gaan aanpakken. De uitrol van deze procesarchitectuur heeft als doelstelling om via een participatieve aanpak een sportcentrum van de toekomst te kunnen creëren dat voor ieder wat wils heeft.

Waar staan we vandaag?

In april 2021 hebben we een diverse ontwerpgroep samengesteld met een mooie mix van interne en externe ‘experten’. Deze ontwerpgroep (9 personen) zal zich buigen over de ‘procesarchitectuur’ ofwel ‘hoe we het (participatieve) traject richting nieuw sportcentrum de komende jaren vorm zullen geven’.

Deze ontwerpgroep zal twee ontwerpworkshops houden in de komende maanden waarin ze samen een procesflow of procesarchitectuur creëren voor dit ganse participatieve traject. Volgende zaken staan op de agenda:

 • Welke verwachtingen heeft eenieder die mee rond de tafel zit?
 • Wat zijn de doelstellingen van het project? Welke ambitie hebben we?
 • Wat zijn de mogelijke problemen waar we tegenaan zouden kunnen lopen in dit project?
 • Wat is de timing van het project?
 • Wie zijn de belanghebbenden en potentiële partners in dit project?
 • Het vormgeven van het procesontwerp (of procesarchitectuur):
  • Hoe vliegen we dit ambitieus project aan?
  • Hoe pakken we het participatieve luik voor dit project aan?
  • Hoe kunnen mensen actief mee na- en samenwerken?
  • Hoe zullen beslissingen worden gemaakt?
  • Hoe communiceren we naar de bevolking?

In het voorjaar van 2022 zullen we gericht oproepen aan burgers om mee na te denken over de invulling van dit sportcentrum. Hierover volgt dan uiteraard meer info!