Voorstel procesarchitectuur is klaar

De ontwerpgroep is klaar met het uittekenen van een procesarchitectuur. In september zal deze worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Eens goedgekeurd, kunnen we in de loop van het najaar volop uit de startblokken schieten!