Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Geef jouw idee

Heb je een idee rond het sportcentrum en wil je dat delen met ons?

Mail ons

Testcase: sporthal

Samen bouwen we mee aan de nieuwe sporthal

Opstart kerngroep sportcentrum

maart-april '21

Opmaken procesarchitectuur voor 2022-2023

mei-juli '21

Bekrachtiging uitgetekend proces door college van burgemeester en schepenen

september '21

Opleveren procesaanpak aan bestuur

okt-dec '21