Wat zou de werking van de dorps- en/of adviesraden nog kunnen versterken?

Online opvolging van adviezen/suggesties.

Het zou fijn zijn als de dorpsraden sneller en uitgebreide feedback kregen op adviezen, vragen en suggesties. Het is niet fijn om beslissingen of projecten in de pers te vernemen, zeker als je hier zelf mee aan gewerkt hebt. Als er een tool komt waar in online adviezen kunnen gestuurd worden en dan het vervolg (positief/negatief) kan opgevolgd worden door de adviesraad en gemeente.