Wat zou de werking van de dorps- en/of adviesraden nog kunnen versterken?

Minder tijdsverlies aan inhoudelijke structuurvragen en benoemingen door vastere structuren en regels. Tevens meer tijd voor vrije doch gerichte discussie naast en tijdens de vergaderingen.