Hoe zou jij je idee of advies willen kunnen geven aan de gemeente?

Een digitale ideenbus los van de bestaande dorps-en adviesraden, waardoor deze ideen gefilterd kunnen worden en doorgegeven aan de juiste ambtenaar of dienst.

schepenen en gemeenteraadsleden worden nogal eens aangesproken ( wegens gebrek aan een direct communicatiekanaal) in de hoop een idee of opmerking erdoor te krijgen wat onnodig druk op deze mensen legt en een groetere kans op teleurstelling geeft.