SCENARIO 1
Ontdek mij!
SCENARIO 2
Ontdek mij!
SCENARIO 3
Ontdek mij!
Denk mee na over onze toekomstige Markthal site

Geef je graag mee feedback op de 3 scenario's die voorliggen? Bouw mee aan de site Markthalle en kom naar de participatieavond.

Site Markthalle

Stap voor stap bouwen we samen aan de nieuwe markthal

HAALBAARHEIDSTUDIE: Inputmoment met de scholen en verenigingen

voorjaar 2021

HAALBAARHEIDSTUDIE: Opstart kerngroep

september 2021

HAALBAARHEIDSTUDIE: Feedback op 3 scenario's

oktober 2021

ONTWERPFASE: Publiceren ontwerpopdracht

voorjaar 2022

ONTWERPFASE: Informatiemoment ontwerp

najaar 2022

REALISATIE

?